Omställningens tid är nu – och så även för Faxepark

Omställningens tid är nu – och så även för Faxepark

Omställningens tid är nu – och så även för Faxepark

Det rådande läget har medfört att vi på Faxepark har fått anpassa vår verksamhet för att här och nu möta efterfrågan, men även att i nästa fas se över hur vi ska anpassa och förstärka verksamheten för att kunna möte de förändringarna som Söderhamns näringsliv står inför.

I första fasen har fokus legat på att kunna stödja företagen i de olika åtgärderna som gjorts på lokal, regional och framförallt nationell nivå. Information har varit viktigt och det har medfört att även vi snabbt har fått ställa om utifrån att kunna ta in ny information och erbjuda bästa tänkbara stöd i dialog med er.

I den andra fasen som vi nu befinner oss i, omställningsfasen, har vi tittat på vår roll utifrån vilka stöd som kommer att behövas för att möta utmaningarna som ni står och kommer att stå inför. I förändringarnas tid uppstår även möjligheter och de måste vi fokusera på. Det är av stor vikt för att bedriva utvecklingen framåt.

Vi har tillsammans med övriga företagsfrämjande aktörer i länet under Region Gävleborgs initiativ gått in med en ansökan till Tillväxtverket med projektet ”Vi ställer om!” Genom regional samverkan kring frågan kan vi förstärka våra insatser. Vi hoppas att projektet, bland annat, resulterar i en innovationscoach i syfte att ytterligare stödja våra befintliga företag i förändringarnas tid. Vidare jobbar vi utifrån ett regionalt perspektiv för att möta förändringarna som egentligen ingen vet hur de kommer att se ut. En sak är dock säker – förändringsprocessen är igång.

Nya idéer i befintliga företag och/eller nya företagsidéer som kan lösa nya problem, ser vi som tillgångar och källor till utveckling. Det kan vara allt ifrån en ny affärsmodell, leveranskedja, produktionslinje, produkt eller tjänst. Av den anledningen är vi extra glada över att vi har förstärkt vårt samarbete med Movexum – vår regionala inkubator, för att säkerställa att idéerna hanteras på bästa tänkbara sätt.

Vi förstärker även vårt samarbete med övriga aktörer och ändrar arbetssättet där vi är mer transparenta och jobbar gränsöverskridande för att kunna maximera bredden i stöden.

Fokus har varit att stärka samarbeten och processer för kommande riktade insatser där den enskilda behöver stöd. I detta läge prioritera vi inte breda aktiviteter som bara nuddar problematiken. Vår bedömning är att case och dialog för att vrida och vända för att hitta nya vägar framåt tillsammans med er har större vikt.

Arbetet fortsätter. Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer eller kanske att just du behöver stöd. Dialog är viktigare än någonsin och vi finns här för er!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Jan Brandberg
TF Näringslivschef
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn