För företagare angående Covid-19

Covid-19

Du som företagare eller entreprenör kan kontakta oss, vi lotsar dig vidare till rätt stöd.

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

Vi på Faxepark har nedan sammanställt en del information för företag och samarbetspartners. Här hittar du information från  myndigher och statliga verk, företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare.

Välkommen att kontakta oss så lotsar vi dig vidare till rätt stöd:
naringslivfaxepark@soderhamn.se, Ingrid Nyström, 0270-75214, ingrid.nystrom@soderhamn.se, eller Jan Brandberg, 0270-756 67 jan.brandberg@soderhamn.se

Följ oss också på www.facebook.se/faxeparklänk till annan webbplats där vi publicerar information som kan hjälpa dig.

Spridningen av coronaviruset har drabbat många företagare hårt. Kommunen har därför tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare. Nya åtgärder kan tilkomma löpande efter beslut.

Tillsyn och tillståndsärenden Bygg- och miljöförvaltningen

Förfallodatum för alla fakturor från bygg- och miljöförvaltningen senareläggs till 1 september 2020. Detta gäller oavsett vad som står på fakturan.

Gäller följande fakturaslag:

  • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Årlig avgift för livsmedelskontroll
  • Avgifter för tillståndsärenden, anmälningsärenden, tillsynsärenden, förhandsbesked samt mark-, rivnings- och bygglov.

Förvaltningen kommer inte att genomföra några oanmälda inspektioner under en tid framåt, om det inte är absolut nödvändigt för hälsa eller miljö.

Förvaltningen kan förlänga tidsfrister i redan tagna beslut om det är verksamhetskritiskt för företaget. Det sker i dialog med företagaren. Villkor att det inte får oacceptabla konsekvenser för miljö eller hälsa eller oacceptabel påverkan för andra aktörer eller avsteg från lagstiftningen.

Förvaltningen kan på begäran av företag prioritera ärenden, om det är verksamhetskritiskt för företaget. Det sker i dialog med företagaren. Det får naturligtvis inte innebära oacceptabla konsekvenser för andra aktörer eller avsteg från lagstiftningen.

Ekonomiska åtgärder

Korta ner betalningstider till kommunens leverantörer till 20 dagar
Kommunkoncernen ska fortsatt handla av våra leverantörer.
Fokus på lokala inköp i första hand om det går inom ramen för avtal och lagar
Ge anstånd/förlänga betalningstider på hyra lokaler

Handel, Restauranger och caféer

Handel, caféer och restauranger har möjlighet att ansöka om upplåteles av allmän plats för handel, caféer och restauranger för att anpassa julhandeln utifrån ett covid-19 från och med 1 december 2020 till den 28 februari 2021. Ingen avgift utgår för detta.

Faxepark

Vi ökar vår fokus på den rådande situationen och bevakar det som sker nationellt, regionalt och lokalt för att guida våra företagare till rätt stöd.

Spridningen av coronaviruset har drabbat många företagare hårt. Kommunen har därför tagit fram ett paket med åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare. Nya åtgärder kan tilkomma.

Information och länkar till dig som företagare

Vårt stöd till företagare fortsätter som vanligt. Vi har samlat information och länkar för dig som är företagare i Söderhamns kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn