Söderhamns kommun raket i företagsranking

Söderhamns kommun klättrar som en raket i Svenskt Näringslivs företagsranking 2020 – uppskattningsvis ca 70 placeringar.

Söderhamns kommun klättrar som en raket i Svenskt Näringslivs företagsranking 2020 – uppskattningsvis ca 70 placeringar.

Söderhamns kommun klättrar som en raket i Svenskt Näringslivs företagsranking 2020 – uppskattningsvis ca 70 placeringar.

”Det är glädjande att våra företag nu upplever ett förbättrat företagsklimat, men vi är inte nöjda, arbetet fortgår”, kommenterar Jan Brandberg, tf näringslivschef, om de positiva siffrorna.

Svenskt Näringsliv definierar klimat undersökningen som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I jämförelse med kommuner i övriga Sverige är företagarna i Söderhamn speciellt nöjda efter kontakter med näringslivskontoret, andra kommunala tjänstemän samt politiker.

Exempelvis kan skolans arbete med entreprenörskap lyftas lite extra. I år utnämndes Söderhamn till årets UF-kommun – ett led i ett gediget arbete där Staffangymnasiet visat framfötterna.

”Näringslivsklimatet är ett resultat av samverkan mellan näringslivet och kommunen och det är glädjande att Söderhamn tar välmotiverade steg i dessa mätningar, då det är många krafter som gör ett bra jobb för helheten” påpekar John-Erik Jansson, ordförande kommunstyrelsen.

Företagarna i Söderhamn har bl a efterfrågat ökad förståelse, förbättrad dialog och kortare handläggningstider – ett brett arbete som omfattar hela den kommunala organisationen.

Det är därför glädjande att det bara för en vecka sedan definierades två fokusområden inom kommunstyrelseförvaltningen - varav det ena är just ”Näringsliv och Tillväxt”. Här ser vi en möjlighet att ta ett tydligare gemensamt grepp om frågorna och arbeta mot ett gemensamt mål. Vikten av företagande och tillväxtfrågor står högt på agendan.

Det är ett brett internt arbete som kommer att ske men också ett arbete där engagemanget från våra företagare är avgörande för att det ska bli bra. Företagande och tillväxtfrågor äger och arbetar vi med bäst tillsammans.

Patrik Jakobsson, kommunchef kommenterar ”Det är uppmuntrande att se att Söderhamn gjort ett rejält avancemang, att det lokala näringslivet upplever näringslivsklimatet och samverkan med kommunen utvecklas i rätt riktning. Det får vi uppmärksamma och fira en stund, men sedan gäller fortsätta arbetet att bli en av landets bättre kommuner att bo, leva och verka i. Med fokus, samverkan och hårt arbete skall vi tillsammans åstadkomma det”.

I länet tar kommunen också ett stort kliv framåt och bara Ovanåker, Hofors och Ockelbo kan presentera ett bättre resultat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2020

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Jan Brandberg
TF Näringslivschef
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn