Nu tar vi sats tillsammans!
När nya idéer tar form och möts …

11 nov
Söderhamns kommun
Anders Strömberg, p.anders.stromberg@telia.com, 070-5670309 eller Mats Erlander, mats@erlander.se, 070-320 37 92
Bild

Nu tar vi sats tillsammans!

Vill du var med och påverka förutsättningarna att driva och utveckla företag i Söderhamns kommun? Politiker i kommunen frågar dig som verkar inom näringslivet eller en organisation om du i högre grad vill kunna påverka utvecklingen. Det kan förslagsvis ske genom bolagisering av Näringslivsenheten – där du kan vara med. Gör en intresseanmälan om det låter det intressant och du vill veta mer!

Intresseanmälan - för att externa intressenter lättare ska kunna påverka näringslivsutvecklande insatser har Näringslivsenheten fått i uppdrag av politiker i Söderhamns kommun att undersöka intresset för drift av enheten i bolagsform. Kommunen föreslås äga 51% och betala ett årligen återkommande aktieägartillskott. En ekonomisk förening erbjuds de resterande 49%.

Vill du veta mer?
Förutom den information som finns tillgänglig vill vi gärna träffa dig och prata om vad som är på gång. Dina tankar och funderingar är viktiga. Vi tar gärna kontakt med dig eller så kan du bara dyka upp och äta lunch med oss på Cafe Neon, CFL. Kom när det passar mellan 11:45 och 13:15. Köp din lunch och sätt dig med oss vid ett bord markerat med Faxeparks rollup. Vi finns på plats måndag – torsdag, vecka 48 -50. 25, 26, 27, 28 november och 2,3,4,5, 9,10,11,12 december. Välkommen!

Näringslivet organiserar sig i en ekonomisk förening
Intressenter är medlemmar i en ekonomisk förening vilket eliminerar personlig risk för intressenterna. Årliga medlemsmöten och en styrelse som arbetar med medlemmarnas förslag på förbättringar för näringslivet och organisationer.

Finansieringen av ett näringslivsbolag sker genom att kommunen betalar ett aktieägartillskott varje år. Beloppet skall vara årligt återkommande och långsiktigt.

Den ekonomiska föreningen bidrar också med ett aktieägartillskott varje år. Beloppet beslutas årligen på föreningsstämman utifrån antal medlemmar (anställda). Finansiering av intressenter i den ekonomiska föreningen. Insatskapital vid ingång i föreningen. Serviceavgift 1 ggr/år.

Tidsplan
Målsättningen är att ta beslut om att bilda Söderhamns Näringslivsbolag AB i kommunfullmäktige första halvåret 2020.

Näringslivsenheten idag
Näringslivsenheten i Söderhamn främjar näringslivsutvecklande insatser som processer och projekt i kommunen samt marknadsför destinationen via Faxepark och Visit Söderhamn.

Mer information
Datum: 11 november 2019
Tid: 00:00
Ort: Söderhamns kommun
Kontakt: Anders Strömberg, p.anders.stromberg@telia.com, 070-5670309 eller Mats Erlander, mats@erlander.se, 070-320 37 92
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2020

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Hans-Göran Karlsson
Näringslivschef
Tel: 0270-751 08
E-post: hans-goran.karlsson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Steven Pettersson
Projektledare
Tel: 0270-750 64
E-post:
steven.pettersson@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn