Affärsutvecklingsprogrammet
– tillväxt & lönsamhet! – start 15 januari 

15 jan - 18 mar
Söderhamn
0270–756 67
jan.brandberg@soderhamn.se
Affärsutvecklingsprogrammet - tillväxt & lönsamhet startar 15 januari

Affärsutvecklingsprogrammet - tillväxt & lönsamhet startar 15 januari

 

Boosta ditt företag och hitta nya infallsvinklar. Genom konkreta verktyg och fördjupade kunskaper inom marknadsföring, försäljning och kommunikation får du företaget att ta nästa steg i sin utveckling.

Vad vinner jag som företag?

· Nya insikter om framtida möjligheter med mitt företagande!
· Ökade kunskaper om varför det är viktigt att planera både på kort och längre sikt!
· Stöd att bygga en strukturerad plan för ökad tillväxt och ökad lönsamhet!
· Insikt i vikten att fokusera på rätt saker istället för att bara göra saker rätt!
· Förutsättningar för att gå från ett bra läge till ett ännu bättre läge!

Upplägg av utbildningen

· Genomförs onsdagar kl 08.30–12.30 vid åtta tillfällen
· Start 15 januari och avslut 18 mars
· Erbjuder möjlighet till personligt stöd & coachning under hela utbildningstiden

Kursstart: Onsdag 6 november
Tid: 8.30–12.30
Plats: Stationshuset, Södra Hamngatan 50 i Söderhamn
Kostnad: Deltagaravgift per person och företag 7.500 kr exkl moms
Om ytterligare en person från samma företag antas är avgiften reducerad till 3.900 kr exkl moms
Antal platser: Maximalt 12 företag
Anmälan: Sista ansökningsdag onsdag 8 januari
Kontakt: Jan Brandberg, jan.brandberg@soderhamn.se, telefon 0270–756 67

Faxepark – Söderhamns arena för innovativ tillväxt arrangerar affärsutvecklingsprogrammet med stöd av Sparbankstiftelsen Söderhamn.

Sparbankstiftelsen

Behandling av personuppgifter:

När du anmält dig till affärsutvecklingsprogrammet behöver vi dina personuppgifter för att kunna administrera den och för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt.
Här läser du mer om dina rättigheterlänk till annan webbplats

Varmt välkommen!

Innehåll och workshops i utbildningen

1) Onsdag 15 januari – Affärsutveckling – del 1

· Hur utveckla en affärsidé, testa erbjudande mot kunder, analysera marknaden, validera behov?
· Formulera affärsmål, långsiktiga och kortsiktiga mål – uppföljning av relevanta etappmål på vägen dit?
· Affärsplan - hur formulera kort och effektivt?

2) Onsdag 22 januari – Affärsutveckling – del 2

· Kunder och kundbehov
· Bransch- och marknadsanalys
· Förändringsprocessen – när tillväxtprocessen skall implementeras

3) Onsdag 29 januari – Kunden & Marknaden

· Hur nå kunderna på marknaden?
· Marknadskommunikation, marknadsföring, digital social marknadsföring genom intressant innehåll
· Vägen till framgångsrik försäljning

4) Onsdag 5 februari – Finansiering

· Ägardirektiv – tydlighet kring syftet med att driva företag och affärsmål?
· Samband mellan balansräkning, resultat och kassaflöde?
· Vad tjänar jag pengar på?
· Vilka olika typer av extern finansiering finns?
· Skillnader mellan investering, lån och bidrag?

5) Onsdag 12 februari – Att bygga koncept och organisation – del 1

· Hur jag säljer mitt erbjudande
· Positionering och differentiering på marknaden
· Kundrelation, kundvård, support
· Sälj- och marknadsplan

6) Onsdag 19 februari – Att bygga koncept och organisation – del 2

· Att bygga framgångsrika Team
· Att skapa engagemang hos medarbetarna för genomförande av affärsplanen.
· När organisationen växer – vad krävs av mig? Hur utveckla mitt ledarskap?
· Att skriva verksamhetsplan – från planering till genomförande och presentationen.

7) Onsdag 11 mars – Presentationer – Från plan till handling

· Kort presentation av varje deltagares affärs- och verksamhetsplan
· Synpunkter och idéer från övriga deltagare – konstruktiv återkoppling
· Nu – från ord till handling – kort genomgång av hur den individuella coachningen kommer stötta entreprenörerna med genomförandet

OBS! Mellan workshop 7 & 8 – genomförs individuella fysiska coachträffar.

8) Onsdag 18 mars – Uppföljning & avslutning (deltagare från Söderhamns Näringsliv)

· Trygga din framtid. Hur vill du leva som pensionär? Vad gör du om du skulle bli långtidssjukskriven? Swedbank berättar.
· Uppföljning mot satta affärsmål – vad har vi uppnått, vad har inte gått att genomföra?
· Erfarenhetsutbyte, vad har gått bra, vad kunde vi gjort annorlunda, vad kan vi lära oss för framtiden?
· Hur går vi vidare – hur håller vi uppe tempot på vårt utvecklingsarbete?
· Vilken ytterligare kunskap, kompetens och stöttning?

Mer information
Datum: 15 januari 2020 - 18 mars 2020
Tid: 08:30 - 12:30
Ort: Söderhamn
Plats: Faxepark
Kontakt: 0270–756 67 jan.brandberg@soderhamn.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2019

Kontakta oss på Faxepark

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Hans-Göran Karlsson
Näringslivschef
Tel: 0270-751 08
E-post: hans-goran.karlsson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Näringslivsutvecklare och Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Steven Pettersson
Projektledare
Tel: 0270-750 64
E-post:
steven.pettersson@soderhamn.se

Faxepark logo

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn