Genuspedagogik

I kommunen finns en förskoleutvecklare på deltid där uppdraget som genuspedagog ingår. Uppdraget som genuspedagog är att utbilda och handleda i jämställdhet och genus för pedagoger i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar

Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar för att nå goda skolresultat. Det innebär bland annat att som lärare ge eleverna fler bilder av mäns, pojkars och kvinnors, flickors roller än det som traditionellt framställs i till exempel läroböcker, lekar, aktiviteter, sagor, sånger och ramsor. Eleverna ska få chans att fylla på med erfarenheter som ger möjlighet att utveckla nya och fler färdigheter. Genom att aktivera elevernas utveckling genusmedvetet stärks elevernas självkänsla och deras erfarenhetsvärld breddas. En medveten pedagogik som tar hänsyn till genusaspekten har betydelse för flickors och pojkars möjligheter och villkor i förskolan och skolan.

Webbplats för jämställd förskola och skola

Jämställd förskola och skolalänk till annan webbplats är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.

Vad menas med jämställdhet?

Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, förutsättningar och villkor inom livets alla områden. Det handlar om mänskliga rättigheter!

Vad menas med genus?

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg är ett exempel på hur vi skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, tidsepoker och i olika delar av världen.

Vi formas till flickor, kvinnor, pojkar och män genom sociala och kulturella förväntningar och föreställningar. Det handlar om normer – osynliga regler, som kan begränsa oss olika beroende på vilket kön vi tillhör.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen

Erik Björk

Agneta Olofsson

Pernilla Lund

Helena Palm Höijer

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn